EU's persondataforordning (GDPR) – ofte stillede spørgsmål

Persondataforordningen (GDPR) er en række regler, der er udarbejdet for at forbedre den eksisterende beskyttelse af EU-borgeres personoplysninger og privatliv. Forordningen har til formål at styrke og harmonisere lovgivningen om databeskyttelse i EU.

Persondataforordningen træder i kraft d. 25. maj 2018.

Persondataforordningen definerer personoplysninger som "enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person". Det kan være alt fra et navn, en bopælsadresse, et billede, en e-mailadresse, bankoplysninger eller en computers IP-adresse.

Personoplysninger refererer til oplysninger om et individ, som kan identificeres ved hjælp af disse oplysninger eller disse oplysninger kombineret med andre former for data.

Din aktive konto påvirkes ikke. Forordningen er kun relevant for spillere, som ikke længere ønsker at bruge deres Stars-konto eller vores tjenester. Efter en bestemt tidsperiode vil vi derfor fjerne oplysninger på inaktive konti. I begge tilfælde behøver vores spillere ikke foretage sig noget.

Vi vil gerne forsikre vores spillere om, at vi gør vores bedste for at beskytte deres personoplysninger mod tyveri eller misbrug ved hjælp af de bedste tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse mod sådanne trusler. 

I vores reviderede fortrolighedspolitik fastsættes betingelserne for, hvornår dine personoplysninger bruges og/eller behandles. Når du skal give dit samtykke, for at vi kan bruge dine personoplysninger, beder vi dig altid skriftligt om dette, samtidig med at vi angiver det specifikke formål. 

Vi beholder ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt for at opfylde det formål, der oprindeligt var med de ønskede oplysninger (afhængigt af eventuelle tilsidesættende juridiske forpligtelser, som vi kan blive underkastet i forbindelse med vores licensvilkår). Hvis du ikke logger ind på din konto, har vi en automatisk inaktiv periode, der starter den dag, hvor du sidst loggede på. Efter den gældende inaktive periode er gået, og afhængigt af jurisdiktion, bliver din konto permanent lukket, og vi fjerner alle oplysninger, som kan identificere dig, fra vores database.

Den tid, det tager, før disse personoplysninger er fjernet, afhænger af det land og den licens, der blev anvendt ved oprettelsen af din konto. 

Hvis du f.eks. har en konto på .BE-licensen, ville vi permanent fjerne dine personoplysninger fra vores database, fem år efter du stoppede med at bruge kontoen.

Se den periode, der gælder for din licens:

Hvis din konto er inaktiv, bliver dine personoplysninger fjernet efter følgende periode:

.COM: 6 år

.NET: 6 år

.FR: 6,5 år

.EE: 5 år

.BE: 5 år

.DK: 5 år

.EU: 6 år

.UK: 6 år

.IT: 10 år

.BG: 6 år

.SH: 5 år

.RO: 6 år

.PT: 10 år

.ES: 10 år

.CZ: 10 år

.GR: 5-10 år

.SE: 5-10 år

Din konto reguleres af databeskyttelsesforordningen. Det betyder, at hvis du stopper med at bruge vores tjenester, fjerner vi dine personoplysninger fra vores database efter en vis periode (se ovenfor), og vi vil ikke længere kunne tilgå disse oplysninger.

Dine kontooplysninger findes ikke længere, og du kan blive nødt til at oprette en ny konto hos os. Hvis du forsøger at genåbne din konto, og vi giver dig besked om, at den er fjernet i henhold til kravene i persondataforordningen, kan du oprette en ny konto (underlagt restriktioner).

Hvis du har udelukket dig selv fra at spille om rigtige penge, og din konto er inaktiv i den periode, der er angivet ovenfor, bliver din konto lukket i henhold til kravene i persondataforordningen. Vi er dog forpligtet til at beholde visse oplysninger om din konto for at sikre os, at du ikke kan åbne en konto hos os igen i fremtiden.

Hvis kontoen er registreret på .COM-licensen, gælder GDPR stadig, idet licensen er udstedt af Maltas spillemyndighed (MGA), og Malta er medlem af EU.

Din .UK-konto bliver ikke behandlet anderledes end konti, der reguleres af EU's databeskyttelsesforordning. Det er også tilfældet efter Brexit.

Hvis du har flere spørgsmål om persondataforordningen eller vores fortrolighedspolitik, kan du kontakte kundeservice.